مشاهده تالارها
انجمن‌ها‌ی آموزش زبان انگلیسی
انجمنآخرين نوشته
انجمن تمرین نگارش
  موضوعات : 1
  پاسخ ها : 2
  موضوع : مقاله نویسی و ویرایش
  ارسال شده بوسيله :
  تاريخ : 1399/09/17
  انجمن مدرسان زبان ایران
   موضوعات : 2
   پاسخ ها : 4
   موضوع : چالش های تدریس شما و راه حل های پیشنهادی
   ارسال شده بوسيله : عليرضا
   تاريخ : 1402/08/13
   انجمن آزمون‌های بین‌المللی (آیلتس+تافل)
    موضوعات : 2
    پاسخ ها : 0
    موضوع :
    ارسال شده بوسيله : ماهان
    تاريخ : 1399/08/18
    انجمن آزمون‌های دکتری داخل کشور (MSRT+EPT)
     موضوعات : 2
     پاسخ ها : 0
     موضوع :
     ارسال شده بوسيله :
     تاريخ : 1399/08/18
     انجمن ترجمه و ویرایش
      موضوعات : 2
      پاسخ ها : 0
      موضوع :
      ارسال شده بوسيله : ماهان
      تاريخ : 1399/08/21
      نکات گرامری
       موضوعات : 1
       پاسخ ها : 2
       موضوع :
       ارسال شده بوسيله :
       تاريخ : 1399/09/17
       برچسب ها :