فرم همکاری با ما
فرم همکاری با ما
نام و نام خانوادگی *
 
سال تولد *
 
جنسیت *
 
آدرس *
ایمیل *
 
شماره همراه *
  
شماره ثابت
تحصیلات *
رشته تحصیلی *
 
دانشگاه محل تحصیل و معدل کسب شده *
تجارب کاری *
متقاضی *
متقاضی تدریس بصورت *
زبان تدریس
تخصص اصلی در تدریس زبان
میزان آشنایی با کامپیوتر و کلاس های انلاین (توضیح کامل) *
 
نرخ پیشنهادی شما برای کلاس خصوصی به تومان در یک ساعت (60 دقیقه)
زمانهای آزاد *
 
سایر توضیحات
بارگذاری عکس *
 
بارگذاری رزومه