فرم پیش ثبت نام
فرم پیش ثبت نام
نام و نام خانوادگی *
 
سال تولد *
 
جنسیت *
 
آدرس *
ایمیل
شماره همراه *
  
شماره ثابت
میزان تحصیلات *
 
تجارب زبان آموزی ( ذکر دوره - مدت - کتاب مربوطه) *
زبان مورد تقاضا (زبان انگلیسی یا موارد دیگر) *
 
نیاز زبانی ( مثلا: مکالمه عمومی یا نمره آیلتس 6 و غیره) *
ارزیابی شما از سطح زبان خودتان
وقت آزاد برای تعیین سطح
متقاضی کلاس *
نام و کد دوره و یا نام و کد استاد *
 
امکانات ارتباطی ( می توانید بیش از یک گزینه انتخاب کنید.) *


 
ترجیح زمانی کلاسها ( روز و ساعات)
فشردگی کلاس *