Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاعات كاربريExpand اطلاعات كاربري
اعتباراتExpand اعتبارات
سفارشات
تيكتExpand تيكت
خروج
قوانین ثبت نام
------------------------------------------------------------------------------------------

1. برای کلیه کلاسها و دوره ها اعم از عمومی – خصوصی و نیمه خصوصی امکان پیش ثبت نام بدون پرداخت هزینه و نیز استفاده از مشاوره کارشناسان و مدرسان انجام می شود. در مورد کلاس های خصوصی امکان برگزاری یک جلسه رایگان 30 دقیقه ای وجود دارد.
2. پس از ثبت نام و پرداخت شهریه در صورتیکه که کلاس مورد نظر تشکیل نشود عین وجه دریافتی پس از حداکثر یک هفته به زبان آموز عودت داده میشود.
3. عدم حضور یا غیبت و تاخیر زبان آموز در هر کلاسی در زمان مقرر شده غیر موجه بوده و امکان کلاس جبرانی وجود ندارد. در کلاس ها ی خصوصی یک نفره امکان تعویق یک جلسه از هر 5 جلسه با هماهنگی قبلی ممکن می باشد.
4. انصراف زبان آموز قبل از شروع کلاس ها ی عمومی و یا نیمه خصوصی با کسر 10% شهریه ممکن است.
5. انصراف زبان آموز پس از شروع کلاس ها و یا دوره عمومی و یا نیمه خصوصی پذیرفته نیست.
6. پس از انتخاب مدرس جهت کلاس های خصوصی توصیه می شود ابتدا برای یک جلسه ثبت نام انجام شود و در صورت رضایت از کلاس برگزار شده  ثبت نام 5 جلسه یا بیشتر مانعی ندارد.
7. رعایت نظم، پوشش و  شئونات اجتماعی برااساس قوانین جمهوری اسلامی ایران برای کلیه زبان آموزان الزامی می باشد. عدم پیروی از این اصول در بار اول تذکر و در صورت تکرار فسخ یک طرفه قرارداد از طرف سایت را بهمراه خواهد داشت.
8. از انتقادات و پیشنهادات سازنده زبان آموزان چه در طول دوره و چه در پایان دوره استقبال می شود.